Ponudba - računovodstvo in knjigovodstvo
Računovodski servis Diskom d.o.o. - enostavno in dvostavno knjigovodstvo
Pasica računovodski servis in računovodstvo
 

Z VAMI V BOLJŠO PRIHODNOST Z NAŠIM RAČUNOVODSKIM SERVISOM


Računovodski servis Diskom d.o.o. je podjetje za svetovanje, knjigovodstvo, trgovino in inženiring. Smo mikro podjetje, ustanovljeno leta 1992. Čeprav smo majhni, smo po kakovosti in strokovnosti primerljivi z večjimi računovodskimi podjetji. V podjetju Diskom se vsaki stranki lahko posebej posvetimo in smo dosegljivi v vsakem trenutku. Zagotavljamo hitro odzivnost in sodoben način poslovanja.

Ustanoviteljica in direktorica računovodskega servisa Diskom sem Marija Dizdarević, ki imam na področju računovodstva dolgoletne izkušnje.

ZA ZAČETEK NEKAJ REFERENCE IZ RAČUNOVODSTVA IN KNJIGOVODSTVA


Računovodstvo vodimo strankam, kot so:
 • zasebni zdravniki;
 • majhna in mikro podjetja;
 • srednje velika podjetja;
 • samostojni podjetniki;
 • društva;
 • zasebniki, ki imajo odprto dopolnilno dejavnost.

Za naše stranke opravimo tudi kadrovske zadeve (prijave in odjave zaposlenih, pogodbe o zaposlitvi, podjemne pogodbe …).

Po želji strank opravljamo finančne posle (elektronsko bančništvo - plačilo računov, priprava dokumentacije za kredite, pologi gotovine na bančnem okencu).

RAČUNOVODSKE STORITVE I. SKLOP:

 • KNJIŽENJE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV
 • KNJIŽENJE BANČNIH IZPISKOV S PRILOGAMI
 • KNIŽENJE BLAGAJNIŠKEGA DNEVNIKA, BLAG. PREJEMKOV IN IZDATKOV
 • KNJIŽENJE IZVEDENIH DOKUMENTOV IZ POMOŽNIH KNJIGOVODSTEV
 • OBRAČUN PLAČ ZAPOSLENIH IN IZDELAVA VSEH OBRAZCEV ZA PLAČE
 • OBRAČUN PRISPEVKOV ZA ZASEBNIKE
 • OBRAČUN AMORTIZACIJE OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
 • IZPIS DNEVNIKOV, KARTIC, ODPRTIH POSTAVK IN IZKAZOV
 • PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV BANČNIH POSOJIL

RAČUNOVODSKE STORITVE II. SKLOP:

 • IZDELAVA LETNEGA OBRAČUNA PLAČ ZA DOHODNINO
 • IZDELAVA LETNEGA OBRAČUNA PLAČ ZA OBRAZEC M4/M8 ZA POKOJN. INVAL. ZAVAR.
 • IZDELAVA NAPOVEDI ZA OBRAČUN DAVKA OD DEJAVNOSTI ZA ZASEBNIKA
 • IZDELAVA VSEH Z ZAKONOM PREDPISANIH BILANC IN IZKAZOV ZA POSLOVNE NAMENE IN ZA JAVNO OBJAVO
 • IZDELAVA MEDLETNIH IZKAZOV USPEHA ZA VSE STRANKE PO DOGOVORU

Nudimo pomoč pri izterjavi dolgov, kadrovanju. Organiziramo in svetujemo pri vzpostavitvi vašega informacijskega sistema.

Naš računovodski servis lahko za vas opravlja kompletno vodenje, lahko pa nam prepustite v skrb samo določena področja.

PODROBNEJŠI OPIS NEKATERIH RAČUNOVODSKIH STORITEV


Knjiženje prejetih in izdanih računov
Ko stranka prejme ali izda fakturo pošlje original ustrezno pregledan in podpisan od odgovornih oseb k nam. Likvidirane dokumente knjižimo v glavno knjigo in za obračun DDV-ja.

Knjiženje bančnih izpiskov s prilogami
Z njimi se vodijo plačila prejetih računov in plačila izdanih računov, tako se spremljajo neplačani računi.

Knjiženje blagajniškega dnevnika, blag. prejemkov in izdatkov
Spremlja se promet denarja v vašem podjetju.

Knjiženje izvedenih dokumentov iz pomožnih knjigovodstev
Knjiženje plač, podjemnih pogodb, obračuni osnovnih sredstev, obračun proizvodnje …

Obračun plač zaposlenih in izdelava vseh obrazcev za plače
Izračun plače za vsakega zaposlenega v podjetju (plača, malica, prevoz, dnevnice, kilometrina …) in plačila prispevkov ter dohodnine. Nato pa poročanje o plači in plačanih prispevkih ter dohodnini z obrazci mesečno na dan plačila pristojnemu Davčnemu uradu.

Obračun prispevkov za zasebnike
Izračun prispevkov, ki jih mora plačati vsak zasebnik mesečno za svojo pokojnino in poročanje pristojnemu Davčnemu uradu.

Obračun amortizacije opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev
Obračun osnovnih sredstev v stroške amortizacije mesečno, ker se stroški porazdelijo na določeno dobo za vsako sredstvo posebej, ki je z zakonom določena. Osnovna sredstva so sredstva, ki jih podjetje potrebuje, da lahko posluje (nepremičnine, proizvodna oprema, pisarniška oprema, vozni park, računalniki, programi …) sem spadajo sredstva nad zneskom 500 EUR.

Izpis dnevnikov, kartic, odprtih postavk in izkazov
Z izpisom se vidi poslovanje podjetja, njegovi izdatki, prihodki. Z odprtimi postavkami se vidijo neplačani prejeti in izdani računi, ki jim je že rok plačila zapadel.

Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil
Urejanje vse potrebne dokumentacije, ki jo potrebuje podjetje za pridobitev bančnega posojila.

Izdelava letnega obračuna plač za dohodnino
Vsako leto je potrebno naredit obračun plač in o plačilu dohodnine med letom za celo preteklo leto in poročati pristojnemu Davčnemu uradu.

Izdelava letnega obračuna plač za obrazec m4/m8 za pokojn. inval. zavar.
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se vsako leto na obrazcu M4/M8 poroča o izplačanih plačah za preteklo leto, ker potrebujejo podatke za našo pokojnino.

Izdelava napovedi za obračun davka od dejavnosti za zasebnike
Glede na vaše poslovanje je potrebno naredit obračun davka od dejavnosti. Tam se vidijo vaši prihodki in odhodki ter dobiček podjetja. Glede na vaš dobiček se plača davek državi.

Izdelava vseh z zakonom predpisanih bilanc in izkazov za poslovne namene ter za javno objavo za vse kapitalske družbe in društva
Vsako leto je potrebno narediti bilanco uspeha in delovnega izkaza vašega podjetja ter poročati AJPES-u , za poslovno poročanje in za javno objavo.

Izdelava obračuna davka od dobička pravnih oseb za vse kapitalske družbe in društva
Letno se izdela obračun davka od dobička in se poroča pristojnemu Davčnemu uradu.

Izdelava medletnih izkazov uspeha za vse stranke po dogovoru
Po želji vam tudi med letom posredujemo podatke kako poslujete, tako, da že med letom najdemo rešitve za optimiranje dobička.

DOBRO RAČUNOVODSTVO ZMANJŠA VAŠE DAVČNE OBVEZNOSTI NA MINIMUM.


Naloga dobrega računovodstva je tudi, da izkoristi vse zakonske možnosti za optimalno poslovanje, kar se predvsem nanaša na obračunavanje davkov in drugih dajatev. Zato vse leto pozorno in skrbno spremljamo novosti davčne zakonodaje.

DAVČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE

 • Svetujemo vam pri investiranju v osnovna sredstva za podjetje
 • Svetujemo pri bančnih posojilih za podjetja
 • Svetovanje in pomoč pri odprtju podjetja

Z obsežnim računovodskim pristopom zmanjšujemo vaše davčne obveznosti na minimum. Na tekočem smo z davčnimi predpisi. Sodelujemo pri morebitni davčni kontroli. Zagotavljamo najoptimalnejši izid za vaše podjetje.

CENA STORITEV


Za ceno naših računovodskih storitev se dogovorimo na začetku sodelovanja na podlagi vaših posredovanih podatkov. Storitve se obračunavajo mesečno po sklenjeni pogodbi. Ceno računovodskih storitev spreminjamo samo po dogovoru ob večjih spremembah.

ALI ŽELITE, DA VAM PRIPRAVIMO PONUDBO?


Povpraševanje lahko pošljete preko spletnega obrazca.

ZANIMIVO
 
OBISKOV: 363985
DATUM: 16.7.2024
URA: 18:36:5
 

POVEZAVE
 
Davčna uprava Republike Slovenije
AJPES - Agencija
Republike Slovenije
eDavki durs
Uradni List Republike Slovenije
 

OSTALE POVEZAVE
 
Izmenjava povezav
povezave do raznih splenih strani in spletnih imenikov
Lektoriranje diplom
Zelo ugodno lektoriranje diplomskih nalog in besedil
Gostovanje spletnih strani
Spletni stežnik slohost.net - izdelava spletnih strani - registracija domen
Trgovina malezivali.com
Spletna trgovina z ugodnimi ceniami za vaše hišne ljubljenčke
Internet link directory
Free and huge internet web directory. Add free link.
 

SLOHOST RSS REFERENCE
 

Vezenje in tisk majic vinter-vezPonudba zelo kvalitetnega in cenovno ugodnega vezenja na različne materiale. Ponujamo pa prav tako tisk na oblačila in prav tako prodajo promocijskih oblačil.

Apartmaji Vin Vez v Moravskih ToplicahNepozabno doživetje in dopust v Apartmaju Vin Vez Moravske toplice. Apartmaji se nahajajo v Moravskih Toplicah v neposredni bližini term Vivat in Term 3000.

Hostel Strug - ugodno bivanje v hostlu, Strug, SlovenijaČe si želite počitka v naravi, vam priporočamo obisk hostla Strug, ki se nahaja v Strugu v Sloveniji. Poleg prijetnega ambienta so prac tako tudi cene bivanja sprejemljive. Hostel so zgradili iz stare kmetije.

Kurjava ceneje: bukova drva, peleti in briketiV podjetju Javor prodajajo poceni bukova drva, lesne pelete in lesne brikete. Njihova drva so zelo kakovostna in prav tako zelo ugodna. Organizirajo tudi prevoz drvi na dom. Imajo veliko izbiro raznih polen - tudi za picerije.

 
 
Računovodski servis | Kontakt-lokacija | Vizija podjetja | Spletne povezave
Spletna stran Računovodski servis Diskom, knjigovodstvo, knjigovodske usluge in knjigovodske storitve ter
računovodstvo in računovodske storitve je avtorska last podjetja ©2008 DISKOM d.o.o. | vse pravice pridržane.